ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ. ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਾਈਜੈਕ: ਪ੍ਰੋ ਕੀਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਕਿਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਕਾਰੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈ ਜਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ. (ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ।

RTI-generic12.jpg

ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਗਣਾ ਕਿੁੳ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਅਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਧਾਨ ਅਨਕੂਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਹਿਜ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸਿਮਟਦੀ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਜਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋ ਪਰੇ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਡ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s